نوروز یعنی روز نو، یعنی فرا رسیدن بهار ، یعنی پایان زمستان سرد و بی روح . نوروز به عبارت دیگر فرا رسیدن سال نو،مراسم نوروزی را در ایران و در میان فارسی زبانان افغانستان و تاجکستان و خیلی جاهای دیگر همچو کردستان عراق و ترکیه به شکل سنتی برگزار می گردد . نوروز تعابیری دیگری نیز دارد به همین دلیل طالبان در افغانستان روز نوروز را شطانی و آیت الله حمینی در ایران روز نوروز را مابین شیطان و امام موعود قرار داده بودند در واقع نوروز یک روز ضد مذهبی هم هست به همین دلیل سران جمهوری اسلامی در ایام نوروز وحشت زد و غمگین هستند. نوروز در طول تاریخ ایران همیشه با اسلام درگیر بود و در طول سی ساله حاکمیت جمهوری اسلامی مردم برای نه گفتن به حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر از نوروز استقبال کردند نوروز به لحاظ تاریخی ریشه در سنت ایرانیان دارد

Advertisements