خبر مرگ دل را می آزارد، انسان را متاثر می کند.

9917_1049774739959_1693442401_96979_1588179_n

شهین قلب رئوف و مهربانی داشت. اشنای من با او به کوهها و دشتها کردستان بر می گردد
. صمیی بود و به آرامی سخن می گفت . پر کار بود و مصم. با کوله باری از آرزوها رفت

و دل ما آزرده و بی تاب ما را در جستجوی خاطرتها تنها گذشت. یاد عزیزاش گرامی باد

Advertisements