«به مانند قلب تو »
در گذر از هر کوچه و باغچه و شهر تصویری از تو را در ذهن با خود داشتم
از ده ها باغچه گذشتم و دیده به صدها گل داشتم
دیشبی هم به آسمان نگاهی به صدها ستاره داشتم
هر قدر گشتم،
هر قدر که دیده به هر زیبائی نگاشتم
جان جانان ، دلبر من
به مانند قلب تو هرگز ندیدم و نیافتم
———–
وه ک دلی تو
له رابگاردن له هه ر کولان و باخچه و شار، وینه یک تو له گه لم بوو، له ده یان باخچه رابگاردم و سه دان گولی جوانم بینی، دوینی شه و چاوم له ئاسمان بوو و سه دان ئه ستیره م بینی، هه رچی گه رام، هه رچی جوانیه بینیم، گیانی من، دلبه ری من، وه کو دلی تو قه ت نمبینی و نمدوزیه وه
نووسه ر: شه می سلواتی
وه رگیر: ناهیده ره شیدیان

Advertisements