فکر می کنی عشق چیه؟ واقعا وقتی به کسی می گوید دوستت دارم یعنی اینکه مجبورش می کنید که  بهت بگه دوستت دارم. اگر این چرندیات را باور نکنم چی؟ پس عشق چیه؟ می شود تمناش کرد؟ می شه خلقش کرد

می شود عاشق شد. همه اینها سوالاتی است که در میان دلها سرگردان است و عشق زیباترین واژه زندگی است.
من هیچ وقت عاشق نشدم شاید تن بی روح بودم و خسته، ولی آیا من فکر می کنم عشق یک احساس است؟ نه واقعا اینطوری فکر نمی کنم ولی به یک حقیقت در مورد عشق رسیدیم چون وقتی محبت و یا بهتر است بگم عاطفه ها به درون دل راه می یابید یک جرقه است همجو رد و برق است. در تن و جان ادمیزاه نفوذ می کند همچو زلزله تن ادم را منفجر می کند و یا همچو آتشفان روح ادم را به هوا می فرستد.

بلی همه اینها درست است چون در همان لحظه یکی را می یابی
که آینه توست، دنیای فکرش مثل توست و در خیلی چیزها با هم توافق فکری دارید.
پس نتیجه می گیرم که ایجاد ارتباط دو انسان باعث ظهور عشق است. و انسانها عاشق می شوند گاهی موقع هم ، این تصویر اشتباه منعکس می شود.

اما در تاریخ بشر عشق قشنگترین واژه بوده و هست. عشق همیشه یک واژه مقدس است و بسیار زیبا. یک واژه آشنا برای همه انسانها با هر معنای!

من هیچ من وقت عاشق نشدم چون هیچ وقت تنم به عشق نخورد و ضربه ای بر مغزم کوبید نشده سالها گذشته و نه تنها عشق را باور نکردم بلکه ان را بی معنی و با تعریف های متفاوت توصیف کردم گناه من نبود چون عشق در مکتب ما ایرانیان یعنی ناکام شدن . یعنی به عشق نرسیدن یعنی همچو مجنون خود را آزار دادن
یعنی همچو فرهاد بیستون بدون سوال و جواب خود را به مرگ سپردند .

اما امروز نظرم فرق می کند اگر کسی از من بپرسد عشق یعنی چی؟ خیلی مودبانه جواب خواهم داد یعنی زیبا دیدن، یعنی یکی را در اوج خوشبختی دیدن ، یعنی فداکاری ، یعنی طغیان عاطفه ها ،  یعنی انسانی فکر کردن ، عشق یعنی رهای انسان

 

عشق یعنی خودت را برای فداکاری در حق  کسی که دوستش دارید آماده کنید
عشق یعنی اندیشه و تفکر
عشق یعنی رهای از دروغ و ریا و تزویر
و عشق یعنی عاطفه و احساسات انسانی
عشق یعنی احساس کنیم که انسانیم
همین . شمی صلواتی

Advertisements