با نهایت تاسف محمد رضا جاهد در گذشت.
امروز روز غریبی بود، خیلی غریب، غم انگیز بود و هق هق گریه ساز مجلس، یک ساز شکسته با نوای تازه از دل/ دل یاران در جوش بود، طغیان عواطف  بود و  قطره قطره اشک! ، دل گرفته، خیلی سخت. رفیقی را از دست دادیم که افکارش برایمان آشنا بود. رفیقی که قلبی به پاکی پرنده داشت و بزرگ همچون دریا! رفیقی که در رفاقت و مهربانی همچون گل، و همچون قلب پرنده پاک و چون چشمه در دل کوه زلال! رفیقی که دلی به وسعت دریا داشت و قامتی به عظمت کوه . یاد عزیزش گرامی باد.

روز دوشنبه ساعت 10 صبح بوقت آلمان در 23دی 1389، محمد رضا جاهد در سن 62سالگی، دربیمارستان شهر کاسل ـ آلمان قلبش برای همیشه از کار افتاد . محمد رضا جاهد انسانی کمونیست، برابری طلب و آزادیخواه بود.  محمد رضا جاهد به رنجها تن داد و هیچ وقت حاکمیت ضد انسانی جمهوری اسلامی را نپذیرفت و همواره در کنار انسانهای آزایخواه و برابری طلب باقی ماند.شنبه دوم بهمن 1389 در یکی از گورستانهای شهر کاسل (وستفریدهف)طی یک مراسم با شکوه  به خاک سپرد شد.مراسم ابتداد با شعری از طرف یکی نزدیکان آقای جاهد شروع و بعد با مروری کوتاه بر زندگی سیاسی محمد رضا در طول چهل سال تلاش برای ایجاد جامعه انسانی بطور خستگی نا پذیز  و در ادامه با قرائت شعری از سوی یکی از اعضای کانون مبارزان ایرانی شهر کاسل و همچنان توسط دوستان در مورد افکار و تلاشش برای دست یافتن به یک جامعه انسانی و برابر اشاره شد وسرانجام با یک دقیقه سکوت و خواندن سرود انترناسیونال بصورت دسته جمعی از سوی حاضران   مراسم خاتمه یافت و محمد رضا جاهد به خاک سپرده شد.  بعد از خاکسپاری با دادن غذا و نوشیدن شراب و چای و قهوه، میوه و شیرینی  از حاصران پذیری شده. دوم بهمن  1389 برابر با 22/01/2011

Advertisements