با نهایت تاسف اطلاع یافتم که دختری جوان به نام مریم صادقی (یلدا، 27 ساله، متولد سنندج) روز دوشنبه 12 / 12 / 2011 در اردوگاه سازمان زحمتکشان» شوهرش با شلیک دو گلوله او را به قتل رساند»  این چندمین بار است که خبر قتل افراد  تخت نام خودکشی در این سازمان اتفاق می افتد. سازمان زحمتکشان سازمانی بر پايه سازماندهى عقب مانده ترين بخش لمپنيزم عشایر از نوع ناسونالیستی که  کتک کاری و کشتن/ بیحرمتی به انسان  برایشان قابل هضم است.
لازم به یادآوری است که سازمان زحمتکشان به رهبری مهتدی با حمایت جلال طالبانی و توطئه  با جعل نام کومه له اعلام موجودیت کرد. سازمان زحمتکشان  در ابتدا  تولدش تا به حال با حمله به مخالفین  چه بصورت فیزیکی و چه هتک حرمت هیچ پرنسیب اخلاقی را رعایت نکرده است…. این سازمان با وجود حمایتهای مادی  جلال طالبانی  به حیات خود ادامه می دهد ….. قتل یلدا  به هر دلیلی باشد.. مسئول آن رهبری سازمان زحمتکشان است که باید پاسخ گو باشد…….
Advertisements