آیا جنایت و حماقت همیشه می تواند کار ساز باشد؟
چند روزی است بنا به فتوای یکی از برگزیدگان خدای واهی یا (مقام معظم رهبری ) به نام»آیت الله صافی » علیه شاهین نجفی خواننده پاپ در آلمان فتوای را صادر کرده و اینگونه فرمان قتل و دستور اجرای آن را با تعیین مقداری قابل ملامحظۀ(پول)به صورت جایزه کرده است. اما تا آنجایی که این فتوا قرار بود معیار نظر سنجی برای دشمنان بعنوان پایگاه مردمی به اعتبار عوام باشد ، برای جمهوری اسلامی هیچ آشی را گرم نکرد… چون اینها می خواستند به بهانه گرم کردن فتوای آقای شاهین نجفی و فرمان قتل او ، افکار عمومی را از افتضاعات پیش آمد » برد برد(5+1) » که برای سران جمهوری اسلامی فقط باخت باخت است منحرف کنند. ولی برعکس ما دیدم مردم ما دیگر برای مذهب ارزشی قائل نیستند و فتوای این زاهد پیر هم کارساز نشد جمهوری اسلامی قبلا هم برای کم رنگ کردن مشکلات مردم و گرانی و از همه مهمتر بازی » برد باختش» از بازی دیگری به نام تند ابوموسی و غیر خواست استفاد کند. که آن میخ رها شده هم به سنگ خورد و این وصله ناجور تنیده در جامعه ما، باز هم به جای «برد برد» باخت باخت را از آن خود کرده است. شمی صلواتی


Advertisements