فردا مراسم دفن پيکر اين عزيز از دست رفته ما» روزبه اسماعيلي «در روز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح  در گورستان ميشلزبرگ در شهر اولم آلمان برگزار می شود.  روزبه اسماعيلي در شهر کلن/ آلمان زندگی می کرد،  او معلم فیزیک و ریاضی بود.  روزبه  يک چهره آشنا در ميتينگها و تظاهراتهاي عليه حکومت اسلامي در شهر کلن و همچنين فعال کمونیست کارگری  عليه حکومت اسلامي ايران بود. روزبه انسانی اجتماعی و فوق العاده عاطفی و متعهد به ارزشهای انسانی بود من روزبه از نزدیک می شناختم من و روزبه هر دو  از نمایندگان کنگره  هشتم(٢٥ و ٢٦ فوریه ٢٠١٢)حزب کمونیست کارگری بودیم  روزبه سخن ور بود  با اعتماد بنفس  در جدلهای سیاسی فعال بود  روزبه در دنیای مجازی  نیز  بصورت فعال نظراتش را مکتوب می کرد    متاسفانه در روز سه شنبه ۲۵ سپتامبر در شهر کلن   قلبش از حرکت بازايستاد و  تاسف و تاثر عميقي را براي همه ما بجا گذاشت.  یاد عزیز گرامی باد . شمی صلواتی 

Advertisements