با من از عشق بگو417172_279113888833766_948942903_n!

از لبخند دوباره از اینکه دوستم دارید
از آن لحظه که خطا بود و خطا رفتیم!
یاد میاد، که گناه کردیم
عشق یعنی شعله را از نو افروختند
حدیث کهنه را به باد سپردند. شمی صلواتی

Advertisements